Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ Assen

T: 0592 - 336 999
F: 0592 - 336 950
E: info@kunstencultuur.nl

Boterdiep 117-5
9712 LM Groningen 

Bekijk complete contactgegevens

 

Retourneringsregeling

Retourneringsregeling

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht


U hebt altijd het recht om een overeenkomst zonder opgaaf van redenen, binnen 14 dagen, te herroepen. De herroepingsperiode begint vanaf de dag nadat de opdrachtgever het product heeft ontvangen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u op ondubbelzinnige en schriftelijke (per post of e-mail) wijze ons op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
U kunt hiervoor gebruik maken van het herroepingsformulier dat op onze websites te vinden is, maar u bent hiertoe niet verplicht.

Indien u geen gebruik maakt van het formulier, dan kunt u een andere duidelijk geformuleerde en schriftelijke (per post of e-mail) verklaring sturen.

Per post:
K&C
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ  ASSEN

Per e-mail: info@kunstencultuur.nl of bestelling@kunstencultuur.nl

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw herroepingsmededeling te verzenden, voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen herroeping
Wij restitueren alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, exclusief de verzendkosten. Wij gebruiken dezelfde bankrekening die u hebt gebruikt om uw bestelling te betalen, tenzij u uitdrukkelijk anders aangeeft.
Wij mogen wachten met terugbetaling totdat we de artikelen retour hebben ontvangen.

U retourneert de goederen naar ons, zonder onnodige vertragingen en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons informeert dat u de koopovereenkomst wilt herroepen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Als u heeft verzocht om de verrichtingen van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen al geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.